§ 8

§8 - Ophævelse at SKUG

1.

For at ophæve SKUG kræves, at forslag herom er vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 4 ugers mellemrum. På den første med mindst 2/3 at de afgivne stemmer, på den anden med almindeligt flertal.

2.

Hvis SKUG ophæves, skal dens midler overgå til Skovlunde Sogns menighedsråd, fortrinsvis til anvendelse til lignende formål.