§ 2

§2 - Medlemmer

1.

For at blive og være medlem af SKUG skal man være fyldt 18 år, og opfylde mindst et af nedenstående krav:

  • Medlem af Den Danske Folkekirke og bo i Skovlunde Sogn
  • Sognebåndsløser til en præst ved Skovlunde Kirke
  • Ansat ved Skovlunde Kirke
  • Medlem i Skovlunde af et af de ungdomskorps som benytter Tværfløjen
  • Forældre til medlemmer i Skovlunde af et af de ungdomskorps som benytter Tværfløjen
  • Tidligere ledere i Skovlunde af et af de ungdomskorps som benytter Tværfløjen

2.

Andre kan være støttemedlemmer uden stemmeret på generalforsamlinger.

3.

Brugere af Tværfløjen kan organisations vis tegne kollektivt medlemskab, med stemmeret på generalforsamlingen, under forudsætning af, at medlemmerne er fyldt 18 år.

4.

Medlemskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen hvert år.