Skovlunde Kirkes Ungdomsgård

Skovlunde Kirkes Ungdomsgård

At skabe de bedste rammer for børne- og ungdomsarbejdet ved Skovlunde Kirke er formålet for SKUG.

Vi har samlet midler ind til at bygge Ungdomsgården som en ekstra fløj på kirkecentret, i daglig tale kaldes den Tværfløjen.

Den selvejende institution, SKUG blev dannet samtidig med, at kirken blev bygget.

I mange år før Skovlunde Kirke blev bygget, holdt SKUG Julebazar med tombolaer og håndarbejdsboder til fordel for en rigtig kirke i Skovlunde, som fra starten var en vandrekirke.

Midlerne blev brugt som udbetaling til lånet for byggeriet af Ungdomsgården, så der kunne blive bygget et endnu større og bedre kirkecenter end statens budgetter tillod.

I 1985 udvidede SKUG med også at købe lejrhytten Stavnsbo, som flittigt bliver brugt af FDF og De grønne pigespejdere. Resten af tiden er Stavnsbo udlejet til andre.

I dag betaler FDF og De grønne pigespejdere husleje til SKUG for at benytte lokalerne, mens resten af kirken frit kan benytte lokalerne som en del af kirkecentret.

SKUG sørger for den daglige vedligeholdelse og rengøring. Disse penge kommer blandt andet fra Julebazaren.