Skovlunde Kirkes Ungdomsgård

Skovlunde Kirkes Ungdomsgård

At skabe de bedste rammer for børne- og ungdomsarbejdet og det øvrige kirkelige arbejde ved Skovlunde Kirke er formålet for SKUG.

Vi har samlet midler ind til at bygge Ungdomsgården, som er en ekstra fløj på kirkecentret, i daglig tale kaldes den Tværfløjen.

Den selvejende institution, SKUG blev dannet samtidig med, at Skovlunde Kirke og Tværfløjen blev bygget.

I mange år før kirken blev bygget, holdt forløberen for SKUG, Skovlunde Kirkesag en julebazar med tombolaer og håndarbejdsboder til fordel for at få bygget en rigtig kirke i Skovlunde i stedet for den midlertidige vandrekirke af træ.

De indsamlede penge blev brugt som udbetaling til lånet for byggeriet af Ungdomsgården, så der kunne blive bygget et endnu større og bedre kirkecenter end statens budgetter tillod.

I 1985 udvidede SKUG med også at købe lejrhytten Stavnsbo, som bruges af alle grupper med tilknytning til Skovlunde Kirke. Resten af tiden er hytten udlejet til andre.

For at få det hele til at løbe rundt betaler FDF og De grønne pigespejdere husleje til SKUG for at benytte lokalerne i Tværfløjen, mens resten af kirkens aktiviteter frit kan benytte lokalerne som en del af kirkecentret.

SKUG betaler for den daglige vedligeholdelse og rengøring i Tværfløjen. Disse penge kommer blandt andet fra Julebazaren.