Bliv medlem

Bliv støttemedlem af Skovlunde Kirkes selvejende institution, SKUG

Alle voksne med bopæl i Skovlunde kan være medlemmer af SKUG. Mange med tilknytning til Skovlunde Kirke er medlemmer. SKUG har i rigtig mange år haft en god lokal opbakning.

SKUGs formål er:

  • at støtte og fremme børne- og ungdomsarbejdet, og det kirkelige arbejde i øvrigt, ved Skovlunde Kirke.
  • At sikre, at de nødvendige økonomiske midler er til rådighed til driften af institutionens bygninger.

SKUG (Skovlunde Kirkes UngdomsGård) er er en selvejende institution, der blev dannet samtidig med at kirken blev bygget. Kirkens tværfløj blev bygget for midler fra Skovlunde Kirkes Julebazar. Før kirken blev bygget blev der afholdt Kirkebazar for at spare sammen til en rigtig kirke i Skovlunde. I SKUGs bestyrelse sidder repræsentanter for menighedsrådet, kirkens personale samt lejerne af Tværfløjen: FDF Skovlunde og De grønne Pigespejdere.

Alle grupper omkring Skovlunde Kirke kan frit bruge faciliteterne. Tværfløjen får ikke penge fra kirkeskatten, så derfor kræver det midler at holde. Pengene kommer fra udlejningerne af både Stavnsbo og Tværfløjen samt fra Julebazaren. Rigtig mange frivillige hjælpere er år efter år med til at gøre Julebazaren mulig. Det er et helt unikt arrangement hvor alle omkring Skovlunde Kirke arbejder sammen på tværs af alder og tilknytningsforhold til kirken.

Bliv medlem af SKUG

Det koster kun 40 kr. pr. person om året. Beløbet bedes betalt inden generalforsamlingen. Der kan betales på

Vær venlig at oplyse navn, adresse, telefon og e-mail når du betaler.

Generalforsamling

Hvert år bliver årsregnskabet for driften fremlagt på generalforsamlingen og du kan høre mere om hvilke tiltag der er udført i løbet af året og hvad der er af planer for Kirkens Tværfløj og Kirkens hytte, Stavnsbo, der begge drives af SKUG til glæde for sognet. For at stemme til generalforsamlingen skal du være medlem af SKUG. Generalforsamlingen varer ca. en halv time. Bagefter byder SKUG på smørrebrød, kaffe og kage.

Bliv medlem