Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i SKUG består efter generalforsamlingen i marts 2023 af:

 • Udpeget af menighedsrådet:
  • John Deluran
  • Gaia Iversen
 • Udpeget af ungdomskorpsene
  • FDF - Anders Klostermann Hansen
  • De grønne pigespejdere - Annette Juvald
 • Valgt på generalforsamlingen
  • Hanne Jensen - Valgt i 2022
  • Keld Streitlien - Valgt i 2022
  • Lotte Bisgaard - Valgt i 2023
  • Nicolai Sørensen - Valgt i 2023
 • Supleanter
  • Johan Bach (1. supp.)
  • Elisa Korsgaard  (2. supp.)
 • Indsuppledere medlemmer
  • Marianne Kongsted Cordes - Tilsynsførende på Stavnsbo
  • Vakant - Kirketjener

Bestyrelsen i SKUG kan kontaktes på kontakt@ S K U G . dk - Fjern selv alle mellemrum i mailadressen

Konstituering

Bestyrelsen har konstituret sig som følger:

 • Formand - Nicolai Sørensen
 • Næstformand - Hanne Jensen
 • Sekretær - Hanne Jensen
 • Kasserer - Lotte Bisgaard