§ 6

§6 Digital generalforsamling

1.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

2.

Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

3.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling sikres. Det anvendte system skal sikre medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

4.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, herunder hvordan de tilmelder sig.