§ 6

§6 - Vedtægtsændringer

1.

Vedtægtsændringer skal på generalforsamlingen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

2.

Forslag om vedtægtsændringer, skal udsendes tillige med indkaldelse til generalforsamlingen.