§ 1

§1- Navn, formål og ejendomme

1. Navn

Den selvejende institution Skovlunde Kirkes Ungdomsgård - i det følgende kaldet SKUG.

2. Formål

At støtte og fremme børne- og ungdomsarbejdet, og det kirkelige arbejde i øvrigt, ved Skovlunde Kirke.

At sikre, at de nødvendige økonomiske midler er til rådighed til driften af institutionens bygninger.

3. Fast ejendom

SKUG ejer følgende ejendomme:

  • Bygningen, kaldet „Ungdomsgården“ eller Tværfløjen, der er opført i tilslutning til Skovlunde Kirke, på arealet med matrikel nr. 11 AL, Skovlunde By og Sogn.
  • Lejrcentret „Stavnsbo“ med matrikel nr. 18 E og. 18 F, Farum, Stavnsholt, beliggende på Stavnsholt Gydevej 76, Farum.

Brugen af SKUG’s ejendomme skal ske i overensstemmelse med de tinglyste servitutter.