Dagsorden 2023

Dagsorden 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, mandag d. 6. marts 2023 kl. 19.30 

  1. Valg af
    1. Dirigent
    2. Referent
    3. Valg af 2 stemmetællere
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af medlemskontingent
  5. Indkomne forslag
    Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
  6. Valg af
    1. 2 bestyrelsesmedlemmer. Nicolai Sørensen og Lotte Bisgaard er på valg og er begge villige til genvalg.
    2. 2 suppleanter. Nuværende suppleant er: Elisa Korsgaard og Johan Bach.
  7. Valg af
    1. 2 revisorer. Nuværende revisorer er: Karin Bach og Axel Cordes
    2. 1 revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant er Nina Rudbeck
  8. Eventuelt

Når det bliver muligt at mødes igen fysisk vil SKUG invitere til indvielse af den nye overdækkede friluftsplads på Stavnsbo, hvor der også vil blive orienteret om SKUGs arbejde i 2020 og 2021.

Her kan du finde dagsordnen som pdf