Dagsorden 2013

Dagsorden 2013

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, mandag den 11. marts 2013 kl. 19.30 i Pejsestuen i Skovlunde Kirkecenter.

 1. Valg af
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Indkomne forslag
  Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 6. Valg af
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer. Finn Seerup og Jette Højstrup  er på valg. Jette Højstrup er ikke villig til genvalg og bestyrelsen foreslår Lotte Bisgaard som ny kasserer
  2. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er: Nicolai Sørensen(1. suppleant) og Nina Rudbeck (2. suppleant).
 7. Valg af
  1. 2 revisorer. Nuværende revisorer er: Inge Bidstrup og Martin Juhl
  2. 1 revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant er Karin Bach
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er SKUG vært ved et lettere traktement

Her kan du finde dagsordnen som pdf