Dagsorden 2011

Dagsorden 2011

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, mandag den 7. marts 2011 kl. 19.30 i Studiekredslokalet i Skovlunde Kirkecenter.

 1. Valg af
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Indkomne forslag
  Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 6. Valg af
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer. Finn Seerup og Jette Jørgensen er på valg. Jette Jørgensen er villig til genvalg
  2. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er: Anita Poulsen (1. suppleant) og Nicolai Sørensen (2. suppleant)
 7. Valg af
  1. 2 revisorer. Nuværende revisorer er: Inge Bidstrup og Martin Juhl
  2. 1 revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant er Karin Bach
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er SKUG vært ved et lettere traktement.