Dagsorden 2014

Dagsorden 2014

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 i Pejsestuen i Skovlunde Kirkecenter

 1. Valg af
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Indkomne forslag
  Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af:
   1. §2 - Medlemmer, (tilføjelser)
   2. §4.2 - Præcisering af hvem der kan tegne SKUG økonomisk
   3. §5.3 - At indkaldelse fremover vil ske via Skovlunde Kirkes hjemmeside
 6. Valg af
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer. Keld Streitlien og Hanne Jensen er på valg. Begge er villige til genvalg
  2. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er: Nina Rudbeck (1. suppleant) og Nicolai Sørensen (2. suppleant)
 7. Valg af
  1. 2 revisorer. Nuværende revisorer er: Inge Bidstrup og Martin Juhl
  2. 1 revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant er Karin Bach
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er SKUG vært ved et lettere traktement.

Her kan du finde dagsordnen som pdf