Dagsorden 2018

Dagsorden 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, mandag den 5. marts 2018 kl. 19.30 i Pejsestuen i Skovlunde Kirkecenter

 1. Valg af
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Indkomne forslag
  Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 6. Valg af
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer. Keld Streitlien og Hanne Jensen er på valg og er begge villige til genvalg.
  2. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er: Johan Bach og Nina Rudbeck
 7. Valg af
  1. 2 revisorer. Nuværende revisorer er: Karin Bach og Axel Cordes
  2. 1 revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant er Inge Bidstrup
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er SKUG vært ved et lettere traktement.

Her kan du finde dagsordnen som pdf